Akdeniz Üniversitesi

 

Neden Uluslararası İlişkiler?

Uluslararası İlişkiler disiplini diğer alanlarla karşılaştırıldığında görece genç bir disiplindir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet ve devlet dışı uluslararası aktörlerin sayılarının hızla artması ve aralarındaki karşılıklı ilişkilerin giderek yoğunlaşması bu yeni disipline olan gereksinmeyi arttırmıştır. Uluslararası ilişkileri açıklayabilmek çok boyutlu, disiplinler arası bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle siyaset biliminin yanı sıra ekonomiden felsefeye, hukuktan sosyolojiye, sosyal psikolojiden istatistiğe kadar birçok bilim dalından yararlanılmaktadır.

Günümüzün hızla küreselleşen dünyasını kavrayabilmek, aktörler arasında karşılıklı bağımlılık gösteren ilişkiler ağını çözümleyebilmek disiplinin temel ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda uluslararası aktörlerin en önemlisi olan devlet davranışının açıklanması önceliğini   korumaktadır. Ancak, devlet dışı aktörler de inceleme konusu olmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği, Ortadoğu, Türk Dış Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sorunları gibi özgül alanlarda yoğunlaşmanın sağlanması da Uluslararası İlişkiler disiplininin temel  önceliklerini oluşturmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bütün bu gereklilikler göz önünde bulundurularak, Fakültemiz bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, küresel ve bölgesel düzeyde siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası işbirliğinin ve çatışmaların kaynaklarını inceleyen Uluslararası İlişkiler Lisans Programı ile öğretime başlamıştır. Bölümün Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. 

Öğrencilerimiz ayrıca İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Ekonomi Bölümlerinden de ders seçebilme imkanına sahiptir. Eğitim dili Türkçe olup, programa kabul edilen öğrenciler isteğe bağlı İngilizce veya Fransızca Hazırlık Sınıfına devam ederek, iki dilde yetkinleşme imkanına sahip bulunmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Amacı

Günümüzde hızla değişmekte olan uluslararası ilişkilerin dinamiklerini anlayabilmek, yorumlayabilmek ve ileriye dönük öngörülerde bulunabilmek için, akademik olarak yeterli donanıma sahip insan gücüne gereksinim vardır. Türkiye’nin kritik stratejik konumunun ülke yararına değerlendirilmesi ve uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç olma iddiasının korunabilmesi, Uluslararası İlişkiler alanındaki insan kaynaklarının daha da geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, son yıllarda Uluslararası İlişkiler bilim dalına giderek artan bir ilgi gösterilmektedir. Programımız, Türkiye’nin bu alanda henüz yeterli olmayan insan gücüne kavuşabilmesi için öğrenci yetiştirmek amacına yönelik olarak açılmıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Öncelikleri

Programımız, dünyada ve Türkiye’deki çağdaş örnekleri gibi, Uluslararası İlişkileri, disiplinler arası bir yaklaşımla ele almaktadır. Ders programında hem kuramsal, hem de gözlem ve deneyime dayalı bilgilerin verildiği temel derslerin yanı sıra, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri çok sayıda seçmeli ders ileride edinebilecekleri çeşitli mesleklere ön hazırlık oluşturmaktadır.

Bölümümüzdeki temel dersler, Avrupa Birliği üyesi devletlerdeki üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümleri dersleriyle uyumludur. Bölümümüzde hem İngilizce, hem de Fransızca zorunlu hazırlık programı vardır. Ayrıca, Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin yararlanabileceği bir Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz Akdeniz İİBF’nin akademik çalışmalar için sağladığı uygun ortam ve teknolojik olanakları kullanarak uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri ve ilgili araştırmaları eş zamanlı olarak izleyebilmekte, yerli ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla temas kurabilmekte ve bilgi alışverişinde bulunabilmektedir.

Erasmus Programı çerçevesinde çeşitli Avrupa ülkelerindeki üniversiteler ile öğrenci değişim programları yürütülmektedir.       
Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/ui/ui.htm sayfasını inceleyiniz.

Sayfa Özeti: Uluslararası İlişkiler Bölümü

Anahtar Kelimeler:

 

 

 

 

 

 

Daad BMBF