Akdeniz Üniversitesi

Extralar

İlk yarıyıl başlamadan bir hafta önce öğrenciler için bir hafta süresince oryantasyon günleri düzenlenecektir. Her öğrenciye ders programı ve Antalya’daki hayatla ilgili bir bilgi paketi verilecektir.

İkinci sömestr içersinde ilgili bakanlıkları, Avrupa Komisyonu temsilciliğini ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek amacıyla üç günlük bir Ankara gezisi yapılacaktır. İkinci sömestr sonunda Avrupa Birliği kurumlarını, muhtemelen NATO’yu, Türkiye’nin Avrupa Birliği temsilciliğini ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek amacıyla bir haftalık bir Brüksel gezisi tertip edilecektir.

Program boyunca, akademik ve idari kadromuzun tümü yüz yüze ya da e-posta yoluyla öğrencilerimize kişisel danışmanlık hizmeti verecektir.

Ankara Araştırma Gezileri

Ankara’ya düzenlenen  geziler kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Alman Büyükelçiliği, ATAUM, ASAM, TÜRKİŞ, TİSK, TRT, AB Bilgi Merkezi gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde aktif görev alan bir çok kuruma  gezi gerçekleştirilmiştir. Gezi süresince öğrenciler, Avrupa Birliği ile ilgili kurumların işleyişini yakından inceleme ve ders boyunca öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarma imkanına sahip olmuşlardır.

dosya indirAnkara Programı

Brüksel Araştırma Gezileri

EuroMaster öğrencileri, 2-6  Haziran 2008 tarihleri arasında, Brüksel’de bulunmuşlardır. Brüksel gezisi kapsamında Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Ekonomik ve Sosyal Komite gibi AB’nin önemli organlarına ve Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum kuruluşlarına  ziyaretlerde bulunulmuş ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin dünden bugüne gelişimi uzmanlar tarafından EuroMaster öğrencilerinin de katılımı ile irdelenmiştir. Öğrenciler, teoride öğrendiklerini pratiğe aktarma imkanı da bulmuşlardır. Öğrenciler ayrıca, çalışma alaları ile ilgili uzmanlarla birebir tanışma fırsatı bulmuş ve kariyerlerine yön verecek ilk adımları atmışlardır.

Brüksel Programı I 2008

Brüksel Programı II 2008

Brüksel Programı 2010

Brüksel Programı 2011

Oryantasyon Haftası

EuroMaster programı kapsamında, her yıl eğitim-öğretim döneminin başladığı Eylül ayı içerisinde Oryantasyon Haftası gerçekleştirilmektedir. Bu hafta kapsamında öğrenciler, programın detayları, modüller, araştırma gezileri, sınav kuralları, staj gibi konularda bilgilendirilmekte ve bölüm öğretim üyeleri ile kaynaşmaları sağlanmaktadır.

2010-2011 eğitim-öğretim dönemi için ise, 13 Eylül 2010 tarihinde ‘Oryantasyon Günü düzenlenmiştir. Bu süre içerisinde öğrenciler, programın detayları hakkında bilgilendirilmiş, akademik yazma konusunda workshop oluşturulmuş ve kampus tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bölüm öğretim üyeleri birlikte gerçekleştirilen öğle yemeği ile öğrencilerin programla bütünleşmeleri ve bölümü daha yakından tanımaları sağlanmıştır.

Oryantasyon Günü Programı

Sayfa Özeti: Extralar

Anahtar Kelimeler:

 

 

 

 

 

 

Daad BMBF