Akdeniz Üniversitesi

 

Sınav Kuralları

Master of Arts European Studies” derecesini alabilmek için, öğrencilerin öğrenim süresince toplam 120 kredi (AKTS) almaları gerekmektedir. İki yıllık öğrenim, 3 aylık bir stajla ve 3 aylık bir master tezi çalışmasıyla devam eden dört ders dönemine bölünmüştür. Üçüncü sömestr, normal şartlarda, bir Avrupa üniversitesinde tamamlanacaktır.

120 kredinin 40’ı ilk üç ana modül derslerinden,  18’i dil derslerinden, 16’sı seçmeli modül derslerinden, 12’si danışmanlı proje grupları ve araştırma yöntemleri modülleri toplamından, 4’ü uygulamaya yönelik beceriler modülünden, 12’si normal şartlarda yurtdışında yapılması öngörülen üç aylık stajdan ve 18’i ise üç aylık master tezi çalışmasından alınacaktır.

Öğrenciler, kendi seçtikleri dersler çerçevesinde, her bir modül için bir tane olmak koşuluyla, 2 adet 20-25 sayfalık Büyük Ödev yazmalıdır. Bu ödevler, modüller 1, 2, 3 ve Modül 8 Seçmeli Dersler çerçevesinde yazılabilir. Her Büyük Ödev için altı kredi verilecektir.

Yurtdışı yarıyıl süresince Hamburg Üniversitesi dışındaki üniversitelerde elde edilen kredilerin modüllere saydırılabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Bu takdirde, öğrenciler bu dönem süresince Avrupa Çalışmaları veya uluslararası ilişkilerle ilgili dersler arasından seçim yapmakta özgür olacaklardır. Yurtdışı dönemindeki ders programlarının, program direktörü tarafından imzalanmış bir öğrenme anlaşması ile onaylanması gerekmektedir. Buna ilaveten, yurtdışında yapılması öngörülen stajın da program direktörü tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Daad BMBF